[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by DJI Chiang Mai Well come to dji shop in chiang mai I am DJI dealer in Chiang Mai. I can provide teaching, fix and seal services. dji chiang mai
DJI Phantom, DJI Inspire1, DJI Shop in Chiang Mai, DJI Dealer Chiang Mai, DJI MAVIC, DJI Thailand, DJI Training, โดรนพ่นยา, โดรนเพื่อการเกษตร, ใบอนุญาตบินโดรน, การทำประกันโดรน, อบรมการบินโดรน,
 
หน้าแรก สินค้าทั้งหมด สั่งซื้อสินค้า บทความ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา  

บทความ สาระน่ารู้
อุปกรณ์ RC
ภาครับวิทยุบังคับ (Receiver)

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ภาครับวิทยุบังคับ (Receiver)

          หลายคนคงสงสัย ว่าภาครับคุณมีอยู่เป็นแบบไหน? เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องอะไร AM กับ FM ต่่างกันยังไง บทความนี้มีคำตอบครับ

AM กับ FM มีความแตกต่างกันอย่างไร

           AM ย่อมาจาก Amplitude Modulation หมายถึง การ Modulate หรือผสมสัญญาณด้วย ขนาด ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มาก่อน เพราะมีความง่ายในการรับส่ง แต่จะป้องกันสัญญาณรบรวนได้ไม่ดี ในวงการ RC ยังใช้งานก้ันกับวิทยุราคาถูก หรือพวกของเล่นสำเร็จรูป เพื่อสร้างความเข้าใจง่ายๆึืคือ การผสมคลื่น AMนี้จะมีการส่งคลื่นที่ได้ระยะทางมาก แต่ไม่มีความแน่นอนของคลื่นสัณญาณ บางทีก็อาจจะจางลงบ้างแล้วแต่สภาวะ ถ้าเป็นคนในยุคที่ยังทันฟังทรานสิสเตอร์อู่ก็คงจะพอนึกออกนะครับ ว่าเวลาเราฟังๆไปนั้นบางทีคลื่นสัญญาณมันก็จากหายไปในบางจังหวะ แล้าก็กลับาชัดอีกรอบเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก คือชักบางไม่ชักบาง ขาดๆๆหายๆ


Receiver ชนิด AM

           FM ย่อมาจาก Frequency Modulation หมายถึงการ Modulate หรือ ผสมสัญญาณด้วยความถี่ ซึ่งเป็นวิธีการใช้ในปัจจุบัน สัญญาณที่รับได้ดีกว่า AM ซึ่งปัจจุบันการผสมคลื่นแบบ FM เป็นที่นิยมใช้ในวงการ RC ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจาก ระบบ AM คือ ถึงแม้สัญญาณจะดีมีความคมชัดของคลืนสัญญาณเป็นอย่างมาก แต่การผสมคลื่นในระบบ FM จะมีช่วงคลื่นสั้นกว่า ระบบ AM สังเกตุจากสถานที่วิทยุชุมชนที่ผุดขึ้นมาาวกับดอกเห็ดจะมีช่วงคลื่นที่ครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ้่งเท่านั้่นพอไกลจากช่วงคลื่อก็ไม่สามารถจะรับสัญญาณได้


Receiver ชนิด FM

           เนื่องจากการผสมสัญญาณคนละอย่างดั้งนั้น AM กับ FM จะไม่สามารถใช่งานร่วมกันได้ แ่ต่ไม่ต้อวห่วงว่าภาครับวิทยุในเครื่องบินที่ใช้อยู่นั้น จะหลุดคลื่น เพราะตัวแปรการใช้งานขิงระยะส่งวิทยุบังคับ คือสายตาของตัวนักบินเองระยะทางที่่จะใช้บินเครื่องบินอยู่ในช่วงระหว่าง 150-250 เมตร ลงมา อันนี้ก็ขึ้นอยู่้กับขนาดของเครื่่องบิน วิทยุบังคับจะมีช่วงคลื่นครอบคลุมพื้นที่ประมาณรัศมี 1 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าาจะหลุดคลื่น นอกจากปัญหาเกิดจากตัว เครื่องส่งหรือเครื่องรับ หรืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นกันบ่อยคือ เปิดคลื่นวิทยุที่มีคลื่นความถี่ซ้ำกัน โดยที่ไม่มีไม้หนีบ อันนี้้ก็พอมีให้เห็นเป็นบทเรียนกันมากมายที่สนาม

Single กับ Dual Conversion


Receiver ชนิด Dual Conversion

            ก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่สนใจในบ้านเราสักเท่าไรนัก เพราะส่วนใหญ๋ภาครับจะเป็นระบบ Single Conversion หรือพูดง่ายๆ เป็นระบบที่มีการผสมและกรองสัญญาณเพืยงครั้งเดียว ในระบบนี้แร่ภาคส่ง กับภาคแร่รับจะมีความถี่ต่างกันอยู่ 455 kHz แต่เนื่องจากว่ามีการผสมสัญญาณเพียงครั้งเดียว ทำให้บางครั้งอาจจะมีสัญญาณรบกวนเข้ามาได้ จืงได้มีระบบ Dual Conversion ซึ่งจะทำการผสมและกรองสัญญาณ 2 ครั้ง ทำให้ได้สัญญาณที่บริสุทธิ์กว่าเนื่องจากว่ามีการผสมสัญญาณถึงครั้งทำให้แร่ภาคส่ง กับแร่ภาครับมีความถึ่ต่างกัน 10.7 MHz ดังนั้นแร่ในระบบ Single กับ Dual จึงต่างกัน และไม่สามารถใช้รวมกันได้

            ข้อสังเกต คือ ในระบบ Single Conversion จะมี Ceramic Filter อยู่เพียงชุดเดียว ซึ่งเป็น Fiter ที่ความถี่ 455 KHz นั้นเอง ส่วนในระบบ Dual Conversion จะมี Ceramic Filte อยู่ 2 ชุด ซึ่งชุดแรกจะเป็น Filter ที่ความถี่ 10.7 MHz แล้วตามด้วย 455 kHz เหมือนกับ Single Conversion Single หรือ Dual นั้นเป็นระบบการทำงานทางด้านภาครับโดยภาคส่งยังเหมือนเดิม นั้นคือภาคส่งเดิมๆสามารถใช้งา่นกับภาครับได้ทั้งแบบ Single แล้ว Dual Conversion

PPM กับ PCM

             ในระบบการส่งและรับสัญญาณ จะมีการเข้ารหัส ปัจจุบันมีระบบ

             PPM หรือ Pulse Positional Modulation ซืงเป็นการเข้ารหัส (ec - code )ตามความกว้างของคลื่นสัญาณ ซึ่จะถูกถอดรหัส(decode) ที่ภาครับ แล้วส่งให้กับ ตัวเซอร์โว โดยซอว์โวจะหมุนมากน้อย ตามความกว้างของสัญญาณที่ได้รับ PPM การส่งแบบ PPM จึงเป็นมาตรฐาน สามารถใช้งานร่วมกันได้ (หาก มี shift เหมือนกัน ดูหัวข้อถัดไปครับ)

              ส่วน PMC หรือ Pusle Coded Modultion นั้นจะเข้ารหัสเป็นตัวเลข เพื่อบอกตำแหน่งให้กับเซอร์โว ซึ่งในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานกลาง แต่จะเป็นของค่ายใครค่ายมัน จึงทำให้ภาครับระบบ PCM ใช่รวมกันกับยี่ห้ออื่นไม่ได้ แต่ในระบบ PCM จะมีข้อดีคือ การรับส่งข้ัอมูลที่ส่งมาผิดพลาด ตัวภาครับจะตัืดทิ้งไปแต่ส่วนนี้จะเรื่อกว่า Fail Safe คือ หากมีข้อผิดพลาด หรือถูกรบกวนตัวภาครับสามารถปรับเซอร์โวมาสู่ต่ำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

               นอกจากนี้แล้ว ในภาครับรุ่นใหม่ๆ ที่มีระบบไมโครคอนโทรเลอร์ สามารถทำการกรองสัญญาณ PPM ที่ส่งผิดพลาดได้ด้วย ซื่งจะคล้ายกับระบบ PCM คือ เมื่อสัญญาณที่ส่งมา แล้วได้รูปคลื่นไม่ถูกต้องตามแบบPPM ตัวไมโีครคอนโทรเลอร์จะทำการกรองทิ้งไปตรงนี้จะต่างจากภาครับธรรมดาทั่วๆไป ที่เป็น IC ธรรมดา เมือมีสัญาณรบกวนเช้ามา จะูถูกถอดรหัส แล้วส่งให้เซอร์โว จึงเห็นว่าบางครั้งเมื่อเครื่องบินถูกกวน เครื่่องบินจะมีอาการกระตุกให้เห็นแต่หากเป็นแบบไมโครโทรเลอร์แล้ว สัญญาณรบกวนเหล่านี้จะถูกกรองทิ้งไป

HI กับ LO BAND

ในภาครับ/ส่งบางยี่ห้อจะแบ่งย่อยออกเป็น Hi BAND กับ LO BAND ด้วย เช่น Futaba ทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงสัญญาณ 72 MHz นั้นมีความกว้างมากกว่าช่วงอื่น จึงมีการใช้งาน แนะนำว่าควรเลือกให้ตรงกับช่วง Band ที่ระบุไว้ แม้ว่าอาจจะสามารถใช้งานสลับกันได้ แต่การรับส่งสัญญาณที่ได้ออกแบบไว้ จะทำงานได้ดีในช่วง ฺิBand ที่กำหนดไว้

น้ำมัน กับ ไฟฟ้า

              ภาครับทั้งน้ำมันหรือ ไฟฟ้านั้นทำงานหลัการเหมือนกัน แต่เนื่องจากว่าเครื่องบินไฟฟ้า ต้องการภาครับที่น้ำหนักเบา ทำให้มีการผลิตภาครับที่เล็กและเบา โดยการตัดลงจรบางส่วนออกไป ซึ่งทำให้ระยะการทำงาน รวมทั้งการกรองสัญญาณรบกวนทำได้ไม่ดี จึงเป็นที่มาว่า ภาครับสำหรับเครื่องไฟฟ้าที่ตัวเล็กๆ จึงไม่ควรใช้กับเครื่องบินน้ำมัน เหตุผลในข้อนี้จะถูกกำหนดมาจากผู้ผลิต ปัจจุบันนี้ทางผุ้ผลิตเคริ่องรับและเครื่องส่งจะมีข้อมูลบอกไว้ว่าเหมาะสำหรับเล่นกับเครื่องบินที่มีพิสัยการบินที่ไม่ห่างจากตัวเครื่องส่งประมาณไม่เกิน 80 - 100 เมตร ลงมา เขาจะระบุเป็นเครื่องบินแบบ พาร์คฟลายอิ้ง เครื่องส่งจึงสามารถใช้ขนาดเล็กได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องบินน้ำมันแล้วก็ขอให้แบบมาตรฐานจะดีกว่านะ เพราะระยะการบังคับจะได้ไกลกว่านั้นเองครับ

              เนื้อหาที่กล่าวมาว่าจะส่งเป็น PCM ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การรับส่งดีกว่าระบบ PPM แต่ที่ดีกว่าคือ PCM สามารถตรวจสอบความถูกต้ัองของข้อมูลที่ส่งไปได้ และหากส่งมาผืิด ก็สามารถขจัดออกไปได้ ในระบบ PPM นั้น สามารถส่งได้ทั้ง AM และ FM แต่บ้านเรามักพูดกันเองว่า PPM เป็น FM จริงๆไม่ใช่นะครับเข้าชม : 11942


อุปกรณ์ RC 5 อันดับล่าสุด

      RC Gyro อุปกรณ์ Balance ใช้กับ Helicopter 23 / ส.ค. / 2552
      ภาครับวิทยุบังคับ (Receiver) 14 / พ.ค. / 2552สินค้าแนะนำ
Nulex 330S FPV Mini Quard Fram Cabon G10
Quard Rotor, Multirotor, Multi Rotor, FPV System, MultiWii 2.5, Multirotor Shop,

980 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
corona ds-939mg digital servo
เซอร์โว,Servo,Corona Servo,Digital Servo,เซอร์โวกันหาง,เครื่้องบินบังคับวิทยุ,เชียงใหม่,เครื่องบินพลังยาง,เซอร์โวเฮลิคอปเตอร์

ปกติ = ฿.
พิเศษ = 280 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
Corona DS-929mg Digital Servo
เซอร์โว, Servo, Corona Servo, Digital Servo, เซอร์โวยกพิท, เครื่้องบินบังคับวิทยุ, เชียงใหม่, เครื่องบินพลังยาง, เซอร์โวเฮลิคอปเตอร์,

ปกติ = ฿.
พิเศษ = 280 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
[Out]*** Receicer esky2.4g. 6ch
receiver,esky,2.4g.,6ch,วิทยุesky2.4g.,4-6ch, E-sky Receiver

ปกติ = out ฿.
พิเศษ = 690 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
Combo Set หนูน้อยจ้าวเวหา
หนุน้อยจ้าวเวหา,มอเตอร์,สปีด,Speed Control,ชุดบังคับหนูน้อยจ้าวเวหา

ปกติ = 740 ฿.
พิเศษ = 590 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
Hobby King S0361
Micro Servo,Hobby King Servo,Micro Airplanes,เซอร์โวจิ๋ว,เครื่องบินจิ๋ว,เครื่องบิน 3D

160 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
สายคล้องคอ JR PROPO
สายคล้องคอ,สายคล้องวิทยุ,ฟูตาบ้า,JR,Futaba,JR PROPO,

190 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
เครื่องบินพลังยาง Body Police3D.
เครืองบินพลังยางพร้อมเล่น,ใบพัดเครื่องบินยาง,ใบพัดสำหรับเครื่องบินพลังยาง,เครื่องร่อนพลังบาง,Rubber Aplane,เครื่องร่อนพลังยาง,เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ,Rubber

179 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
[Out]*** Brushless Motor Bl Tower Pro 2408-21 46g 1850kv
Tower Pro,Brushless Mortom,มอเตอร์ 3 สาย, มอเตอร์เครื่องบินไฟฟ้า

ปกติ = 450 ฿.
พิเศษ = 290 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ
เครื่องหมุนใบพัดเครื่องบินพลังยาง แบบไฟฟ้า
เครืองบินพลังยาง,เครื่องหมุ่นใบพัดเครื่องบินยาง,ยางเครื่องบินพลังยาง,เครื่องร่อนพลังบาง,Rubber Aplane,เครื่องร่อนพลังยาง,เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ,Electric Rubber Band Winder

380 ฿.
เปิดหน้าสั่งซื้อสินค้า ซื้อ

:: www.cmflying.com :: เราจะบินไปด้วยกัน ::
:: เริ่องราวเกี่ยวกับ เครื่องบินบังคับวิทยุ เทคนิค หลักการ วิธีการเล่น การสร้าง ที่สามารถศึกษาและนำไปทำเล่นเอง :: email :: admin ::